GLUTEOSTOP® er et kosttilskudd som er laget utelukkende for å hjelpe til med nedbrytningen av gluten i et glutenfattig kosthold.

 

 

VERDT Å VITE OM GLUTEN


Gluten er proteinmasse som finnes i bestemte kornsorter, og som gjør at man kan bake med kornsortene. Kornsorter som hvete, spelt, rug, bygg og havre inneholder gluten – og også alle produktene som er laget av disse sortene. Selv gamle kornsorter som einkorn, kamut og emmer inneholder gluten.

 

Gluten danner grunnlaget for at melet skal kunne danne en klebrig deig når det bearbeides, og er for eksempel i brødproduksjon viktig for hevingen og konsistensen på baksten.

Gluten er et protein med en uvanlig høy mengde av aminosyren prolin, noe som gjør det vanskelig å fordøye. Det kan ikke brytes helt ned i fordøyelsesenzymene, såkalte prolyl-oligoprptidase eller prolyl-endopeptidase (PEP), i mennesketarmen.

 

HVILKE TYPE REAKSJONER PÅ GLUTEN FINNES DET?

 

Det skilles mellom tre typer glutenintoleranse som utløses av gluten eller glutenholdig korn:

  1. CØLIAKI
  2. HVETEALLERGI
  3. GLUTEN- ELLER HVETESENSITIVITET (såkalt ikke-cøliakisk glutensensitivitet / ikke-cøliakisk hvetesensitivitet
 

Hvetesensitivitet ble beskrevet for første gang på 1980-tallet, men har fått økende oppmerksomhet og betydning først de siste årene. Denne ikke-cøliakiske hvetesensitiviteten er en intoleranse mot visse bestanddeler i hvete. Så langt finnes det ingen gyldige testsystemer for å oppdage gluten-/hvetesensitivitet. Diagnosen kan foreløpig bare postuleres etter utelukkelse av cøliaki og hvete- eller glutenallergi og ved en klinisk forbedring ved glutenfritt kosthold.


 

HVA ER SYMPTOMENE PÅ EN GLUTEN-ELLER HVETESENSITIVITET?

 

Symptomene starter ofte relativt raskt etter at man har spist glutenholdige matvarer og forsvinner like raskt innen få dager med glutenfritt kosthold. De som er rammet, rapporterer om magesmerter, luftproblemer, diaré eller forstoppelse, hodepine, døsighet, tretthet, ledd- og muskelsmerter, hudendringer, depressive stemninger og anemi.

 

 

 

HVORDAN VIRKER GLUTEOSTOP®?

GLUTEOSTOP® inneholder et spesielt fordøyelsesenzym, prolyl-oligopeptidase, som spalter aminosyrekjedene (peptidene) i glutenet. På denne måten kan gluten brytes ned.

GLUTEOSTOP® er derfor ideell for alle som må spise glutenfritt, og som vil forhindre at spor av gluten eller «skjult gluten» i matvarer fører til ubehag. Studier viser at selv med et antatt glutenfritt kosthold kan det utilsiktede inntaket av gluten være fra 200mg til 3000 mg per dag. Dette kan være nok til å forårsake ubehag.

 

 

 

 

GLUTEOSTOP® er et kosttilskudd som er laget utelukkende for å hjelpe til med nedbrytningen av gluten i et glutenfattig kosthold. GLUTEOSTOP® er ikke ment å erstatte et glutenfritt kosthold og er ikke ment å behandle eller forebygge cøliaki, hveteallergi eller glutensensitivitet.

 


PRODUKTINFORMASJON

Enzymet som brukes i GLUTEOSTOP®, er en såkalt Aspergillus Niger prolyl-endopeptidase (AN-PEP) og er et fordøyelsesenzym som er spesifikt for aminosyren prolin. Dette spesielle enzymet har utviklet seg for å fungere optimalt under de sure forholdene i magen. Dette enzymet, som brukes i GLUTEOSTOP®, er det første proteaseenzymet som ble påvist i kliniske studier.I en randomisert, placebokontrollert studie viste forskere fra Universitetet i Maastrich at dette enzymet var svært effektivt for å bryte ned gluten, og at en stor del av glutenet ble brutt ned allerede i magen i løpet av kort tid1,2,3.


 

REFERANSER:

1, j.Konig at al, ‘Aspergillus niger-derived enzyme AN-PEP efficiently degrades gluten in the stomach and gluten-sensitive subjects’, Clinical Nutrition, 2016, vol 35 no 1, p.S152

2, C. Mitea et al., ‘Efficient degradation of gluten by a propyl endoprotease in a gastrointestinal model: implications for coeliac disease’, Gut, 2008, vol 57 no 1, p. 25-32.

3, B. Salden et al., ‘Randomised clinical study: Aspergillus niger-derived enzyme digests gluten in the stomach of healthy volunteers’, Aliment Pharmacol Ther, 2015, vol 42 no 3, p. 273-85.

 

GLUTEOSTOP® klikkdispenseren inneholder 30.000 PPi-enheter av enzymet prolyl-oligopeptidase per minitablett. Klikkdispenseren er ideell hjemme og ute og gir enkel dosering. Den lille tablettstørrelsen gjør det også mulig å ta den uten vann.

 

SAMMENSETNING PER TABLETT
Prolyl-oligopeptidase 30.000 PPI*

*PPI står for «Protease Picomole International». PPI-verdien indikerer enzymaktiviteten. GLUTEOSTOP®  er kun for voksne. Maximal dose på 45 tabletter per dag må ikke overskrides.